JAVA - Zajęcia projektowe - etap 5

by Grzegorz Pawiński published 2020/06/02 11:38:00 GMT+1, last modified 2020-06-02T11:38:00+01:00

Ostatnim etapem prac będzie refactor działającego projektu. Należy przejrzeć swój kod i go ulepszyć pod względem organizacji, czytelności oraz efektywności.

Po przejrzeniu ostatniego etapu, w szczególności należy zwrócić uwagę nato aby:

- nazwy Klas/plików były z dużej litery

- klasy najlepiej były w osobnych plikach

- zachować podział na odpowiedzialności - serwer nie może obsługiwać wszystkiego w jednej klasie (komunikacji z bazą danych, z klientami, interfejsu graficznego, itd. 

- jeśli obsługujemy jakąś akcję w wątku serwera lub też wykonujemy zapytanie na bazie, to przydałoby się to umieścić w  osobnej metodzie i nazwać ją tak, aby wiadomo było co ta metoda robi, w szczególności widać to na if-ach podczas odbierania komunikatów

- metody powinny być krótkie

- nie powielamy kodu, zamykamy go w metody lub przenosimy do osobnej klasy i używamy ponownie

- nie używamy złożonych obiektów w wiadomości, a zwłaszcza obiektó które sami nie tworzymy. Przy serializacji każde pole klasy będące obiektem musi również implementować Serializable

- zamykamy sockety i strumienie, gdy kończymy ich działanie

Na projekty czekam do 15.06. Potem będę umawiał się na oddawanie projektów na platformie webex. Każdy projekt musi być do mnie wcześniej wysłany wraz z dokumentacją. Będę chciał, aby obrona zaczeła się od krótkiej prezentacji aplikacji. Potem, będę pytał z kodu.

Jeśli ktoś nie zdąży wysłać projektu do 15.06, to będzie oddawał projekt w sesji. Projekty można wysłać wcześniej, jeśli tylko będzie gotowy do obrony.