JAVA - Zajęcia projektowe - etap 3

by Grzegorz Pawiński published 2020/04/27 08:23:04 GMT+1, last modified 2020-04-27T08:23:04+01:00

dziękuję za przesłąnie interfejsów graficznych. Kolejnym etapiem będzie wypełnienie formatek danymi oraz implementacja akcji i przejść pomiędzy formatkami. Dane mogą być pobierane z tymczasowych list po stronie klienta. Mają to być rzeczywiste dane, które będą dostarczane z serwera.

Zadaniem do wykonania będzie zaprojektowanie struktur danych oraz interfejsu do komunikacji klient-serwer. Należy zaimplementować metody odpowiadające za akcje z użytkownikiem. Będą to wszystkie operacje POBIERZ, AKTUALIZUJ, ZAPISZ, USUŃ. 

Do 10 Maja należy przysłać do mnie listę komunikatów przesyłanych pomiędzy klientem i serwerem.