JAVA - Zajęcia projektowe - etap 2

by Grzegorz Pawiński published 2020/04/02 13:35:00 GMT+1, last modified 2020-04-27T07:54:00+01:00

Dziękuję za przesłanie projektów interfejsów graficznych. Osoby, które mają uwagi do poprawy lub nie dostarczyły jeszcze ekranów mają na to czas do 10 kwietnia. W kolejnym etapie należy je zaimplementować.

W terminie do 25 kwietnia proszę przesłać mi w formacie PDF zrzuty ekranu z aplikacji, która posiada zaiimplementowany interfejs graficzny. 

Osoby, które wyrobią  się z zadaniem wcześniej, mogą zastanowić się nad schematem komunikacji klient-serwer. Należy ustalić format wymiany informacji, oraz pełną listę komunikatów, np.

client ------> pobierzListeKlientow() --> serwer

client <----- [id,imie,naziwko],[id,imie,nazwisko] <--- serwer

client ------> pobierzDaneKlienta(id) --> serwer

client <----- [id,imie,naziwko, adres, e-mail, telefon] <--- serwer