LC: Organizacja pracy w czasie odwołanych zajęć dydaktycznych / The works organisation during the cancellation of classes.

by Leszek Ciopiński published 2020/03/13 12:47:08 GMT+1, last modified 2020-03-13T12:47:08+01:00
Informacje ogólne / General information.

[English version below]

Szanowni Państwo

W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na Uczelni i zaleceniem przeprowadzania prac zdalnie informuję:

- wszystkie grupy proszone są o przygotowywanie się do zajęć tak, jakby miały się odbyć. Będą prowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w najbliższym czasie na portalu Achilles w zakładkach każdego przedmiotu.

-studenci studiów niestacjonarnych, jeżeli nie mają dostępu do Moodli, proszeni są o rejestrację na platformie Universality (https://universality.io).

-konsultacje możliwe będą poprzez Skype. Dane kontaktowe podane będą w zakładce "Informacje o prowadzącym"

- w przypadku wątpliwości, proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam

Leszek Ciopiński


Dear Sir or Madam

In connection with the cancellation of stationary teaching at the University and the recommendation to carry out work remotely, I inform that:

- all groups are asked to prepare for classes as if they were to take place. They will be conducted remotely. Detailed information will be published shortly on the Achilles portal in the tabs of each subject.

-students of a part-time studies, if they do not have access to Moodle platform, are asked to register on the Universality platform (https://universality.io).

- consultations will be possible via Skype. Contact details will be published in the "Informacje o prowadzącym"

- in case of doubt, please contact me by email.

Regards

Leszek Ciopiński