mgr inż. Leszek Ciopiński

by Leszek Ciopiński published 2018/11/07 09:24:12 GMT+2, last modified 2022-09-02T23:35:24+02:00
Instrukcja BHP
by Leszek Ciopiński — last modified 27-02-2019 21:55

UWAGA WSZYSTKIE GRUPY LABORATORYJNE !!! Przed przystąpieniem do najbliższych zajęć należy koniecznie zapoznać się z załączoną tu instrukcją BHP. Jest to warunek konieczny, aby móc przystąpić do wykonywania ćwiczenia.