dr inż. Leszek Ciopiński

by Leszek Ciopiński published 2018/11/07 08:24:00 GMT+1, last modified 2024-02-22T18:22:35+01:00
Instrukcja BHP
by Leszek Ciopiński — last modified 27-02-2019 21:55

UWAGA WSZYSTKIE GRUPY LABORATORYJNE !!! Przed przystąpieniem do najbliższych zajęć należy koniecznie zapoznać się z załączoną tu instrukcją BHP. Jest to warunek konieczny, aby móc przystąpić do wykonywania ćwiczenia.