LC: Zajęcia w dniach 12-13 XI 2018

by Leszek Ciopiński published 2018/11/09 20:18:47 GMT+1, last modified 2018-11-09T20:18:47+01:00

Szanowni Państwo

W związku z ustanowieniem dnia 12 XI 2018 dniem wolnym od pracy, zajęcia przypadające na ten dzień zostaną zrealizowane w innym terminie. Zależeć on będzie od decyzji JM Rektora w sprawie organizacji zajęć.

Źródło: Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2117)

W dniu 13 XI 2018 nie będzie zajęć z PP1. Zajęcia te zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, uzgodnionym z grupą.