Prace dyplomowe

by Grzegorz Łukawski published 2019/07/16 15:38:00 GMT+1, last modified 2022-06-13T20:33:55+01:00

Zasady dotyczące realizowanych prac dyplomowych:

 • Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie lub (w wyjątkowych sytuacjach) w zespołach 2-osobowych.
 • W trakcie semestru dyplomowego należy konsultować postępy pracy co najmniej raz na dwa tygodnie (najlepiej osobiście).
 • Informacje dotyczące formatowania tekstu, szablony dokumentów itp. umieszczone są na stronach Wydziału.

Tematyka prac dyplomowych prowadzonych pod moim kierunkiem może dotyczyć m.in.:

 • Grafika komputerowa 2D i 3D,
 • Multimedia,
 • Rzeczywistość wirtualna (ang. Virtual Reality),
 • Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality),
 • Systemy rozproszone,
 • Odporność na błędy w systemach komputerowych,
 • Aplikacje mobilne (Android),
 • Komputery jednopłytkowe (Raspberry Pi, Arduino),
 • Roboty mobilne,
 • inne...

Propozycje tematów prac inżynierskich:

 1. Zastosowanie systemów cząstek do symulacji obiektów i zjawisk astronomicznych.
 2. Rozproszony system odtwarzania muzyki na bazie systemu Android i BLE.
 3. Aplikacja do rzeźbienia obiektów 3D z wykorzystaniem teksturowania 3D.
 4. Zastosowanie kinematyki odwrotnej (ang. inverse kinematics) do animacji obiektów nieorganicznych w grafice 3D.
 5. Realizacja efektu dynamicznych odbić w grafice 3D z pomocą technik mapowania środowiskowego oraz SSR (ang. Screen Space Reflection).
 6. Aplikacja mobilna dla systemu Android do sterowania robotem mobilnym typu Pioneer 3 (sterowanie dotykowe).
 7. Aplikacja mobilna dla systemu Android do sterowania robotem mobilnym typu Pioneer 3 (sterowanie akcelerometrem).
 8. Aplikacja do gry w szachy w rzeczywistości wirtualnej.

Propozycje tematów prac magisterskich:

 1. Tworzenie mapy zasięgu sieci bezprzewodowych z pomocą mobilnego robota.
 2. Generowanie proceduralnych obiektów 3D w oparciu o język skryptowy i schematy blokowe.
 3. Dźwiękowe sterowanie robotem mobilnym typu Pioneer 3.
 4. Ruchoma kamera do zdjęć poklatkowych zbudowana na platformie Raspberry Pi.
 5. Wizualizacja zbiorów danych w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej.