dr inż. Grzegorz Łukawski

by Grzegorz Łukawski published 2019/01/28 10:10:00 GMT+1, last modified 2023-05-26T20:08:29+01:00

Termin konsultacji / Consultations: proszę o kontakt e-mailowy / please contact me by e-mail

Lokalizacja: pokój 3.07D

E-mail: g.lukawski@tu.kielce.pl


UWAGA! Terminy zaliczeń, egzaminów itp. publikowane są na odpowiednich stronach kursów na serwerze Moodle (poniżej)!

CAUTION! Dates of tests, exams etc. are published on proper course pages on the Moodle server (below)!


Prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie)


Materiały do zajęć / Course materials: