Prace dyplomowe

by Adam Krechowicz published 2019/01/18 12:48:00 GMT+1, last modified 2021-06-21T12:06:14+01:00

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • System do porównywania diagramów UML
 • Orkiestrator dla usług REST
 • System oceniający pokrycie testami jednostkowymi
 • Emulator maszyny MIX
 • System oceny jakości kodu HTML
 • System zarządzania zasobami klastra obliczeniowego
 • System do zarządzania projektami studenckimi
 • Edytor UML działający w przeglądarce
 • Edytor HTML pozwalający na współdzielenie kodu

Interesujące zagadnienia:

 • Mobilne roboty: Mobile Robot, Robot Operating System, Gazebo
 • Sieci semantyczne
 • Sieci społecznościowe
 • Systemy wbudowane: AVR, ARM, Raspberry Pi
 • Inteligentny dom
 • Java EE
 • Android
 • Aplikacje CAD