Events on Wednesday, 12. June 2024

by Administrator published 2022/06/01 09:41:40 GMT+2, last modified 2021-08-22T00:19:13+02:00
  • 2024-06-12T14:00:00+02:00
  • 2024-06-12T15:30:00+02:00
June 12 Wednesday

12-06-2024 from 14:00 to 15:30

Kolokwium z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka, studia stacjonarne.