Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Strona dydaktyczna mgr inż. Tomasza Michno

Up one level
Materiały dydaktyczne dla studentów
Informacje o prowadzącym by Tomasz Michno — last modified 2018-03-19 09:35
 
Instrukcja BHP by Tomasz Michno — last modified 2011-09-24 19:38
Uwaga: przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z instrukcją BHP
Studia dzienne (stacjonarne) by Tomasz Michno — last modified 2011-09-24 19:30
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) by Tomasz Michno — last modified 2011-09-24 19:31
 
Zajęcia uzupełniające dla 1 roku by Tomasz Michno — last modified 2012-10-21 09:12
 
CKU by Tomasz Michno — last modified 2016-04-03 12:32
 
Ogłoszenia by Tomasz Michno — last modified 2018-01-26 20:41
 
III termin zaliczenia projektów, laboratoriów, kolokwiów mgr inż. Michno by Tomasz Michno — last modified 2018-08-01 09:27