Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Projekt - zasady zaliczenia

by Tomasz Michno last modified 2016-03-13 10:29

Ogólne ustalenia:

Zespoły projektowe są jedno lub dwuosobowe. W przypadku nieparzystej liczby osób w grupie istnieje możliwość utworzenia jednej grupy trzyosobowej.

Podczas pisania projektu należy korzystać z svn'a (po wybraniu tematu każdy zespół otrzyma dostępu w mailu zwrotnym). Ocena końcowa będzie składową oceny pracy przez cały semestr (commity na svnie, comiesięczne maile z krótkim opisem co zostało już zrobione) oraz oceny za realizację zadania projektowego.

Projekt należy oddać do końca semestru, wraz ze sprawozdaniem w formie elektronicznej.

Projekt powinien zostać spakowany do jednego archiwum w formacie zip lub tar.gz. Proszę nie umieszczać plików wykonywalnych (exe) oraz skompilowanych plików *.obj, *.a itp. Sprawozdanie powinno być w formacie pdf.

 

Tematy:

Tematem projektu jest przygotowanie gry na dowolny temat z użyciem silnika gry (możliwy jest również inny temat projektu po uzgodnieniu z prowadzącym), do drugich zajęć projektowych istnieje możliwość samodzielnego wybrania dokładnego tematu, który należy wysłać na mój adres e-mail w celu akceptacji (t.michno@kin.tu.kielce.pl).

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

  • temat projektu, nazwiska autorów, rok akademicki
  • wstęp teoretyczny, np. opis przekształcenia
  • założenia projektu
  • krótki opis wykorzystanych bibliotek i funkcji nie napisanych przez autorów projektu
  • dokumentacja techniczna najważnieszych elementów programu (np. nazwa funkcji/metody, jej argumenty, zwracany typ i opis, do czego służy)
  • opis użytkowy - sposób kompilacji, instrukcja obsługi
  • wnioski i uwagi