Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Tematy projektów 2016

by Tomasz Michno last modified 2017-03-13 15:15

Projekt polega na napisaniu programu shader'a w języku Cg (lub innym dowolnych języku shaderów). Ze względu na to, że równolegle prowadzony jest projekt z Programowania grafiki komputerowej, możliwe jest dodanie do niego części składającej się na projekt z Architektury procesorów graficznych (temat będzie ustalany indywidualnie dla każdego projektu).

Możliwe jest również napisanie w pełni oddzielnego programu.

 

Przykładowe tematy projektów:

 1. Przezroczystość z załamaniem światła.
 2. Mapowanie nierówności - symulacja kostki brukowej. - zarezerwowane.
 3. Model oświetlenia Phonga z ruchomymi światłami.
 4. Symulacja dymu i kurzu z uwzględnieniem wiatru. - zarezerwowane.
 5. Symulacja ognia w kominku z uwzględnieniem ciągu komina - zarezerwowane
 6. Symulacja ognia i dymu - z uwzględnieniem różnych rodzajów ognia (np. ogień spalającego się drewna, gazu itp.) oraz jego przygasania. - zarezerwowane
 7. Progowanie obrazu 3D - aplikacja z możliwością ustalania wartości progu dla poszczególnych składowych oraz wczytywania i zapisywania obrazu.
 8. Rozszczepienie światła (jak w pryzmacie)
 9. Transformacje obiektów 3D (blending)
 10. Oświetlenie (ruchome) i cienie (miękkie, twarde, ruchome)
 11. Symulacja poruszającej się mgły.
 12. Symulacja efektu głębi ostrości.
 13. Symulacja efektu falującej wody.
 14. Symulacja deszczu uderzającego w szybę samochodową. - zarezerwowane.
 15. Symulacja flagi powiewającej na wietrze.
 16. symulacje wybuchów na słońcu - zarezerwowane
 17. Gra wzorowana na popularnych TANK-ach z platformy pegazus - zarezerowane

 

Projekt powinien zawierać kod napisany własnoręcznie przez zespół, nie może zostać skopiowany z różnych, dostępnych m.in. w internecie materiałów.

 

 Tutorial do języka Cg: http://http.developer.nvidia.com/CgTutorial/cg_tutorial_chapter01.html