Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Tematy projektów 2017/2018

by Tomasz Michno last modified 2017-10-09 08:23

Tematy 1-10 dotyczą grafiki 2D, 11 i 12 grafiki 3D. Temat 12 wymaga dokładnego uzgodnienia funkcji programu/gry.

Można zgłaszać również własne tematy (do tygodnia po pierwszych zajęciach projektowych), które po zaakceptowaniu zostaną również tutaj umieszczone.

Rezerwację tematu projektu można zgłaszać za pomocą e-maila. Ostateczny termin wyboru tematu projektu to następne zajęcia projektowe.

W miarę możliwości będę starł się zaznaczać, które tematy zostały już zajęte.

 

1a

 .

 

Filtr splotowy (Convolution Filter) 3x3 dla kolorowych obrazów z głębią 24-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanego prostokąta,

 • regulacja intensywności filtra (przez miksowanie z obrazem oryginalnym).

1b

 .

 

Filtr splotowy 3x3 dla kolorowych obrazów z głębią 24-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem),

 • wybór kanałów których dotyczyć ma przekształcenie (dowolna kombinacja RGB).

1c

 .

 

Filtr splotowy 3x3 dla kolorowych obrazów z głębią 24-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do obszaru o podobnej kolorystyce – tzw. „magiczna różdżka” o regulowanej czułości.

1d

 .

 

Filtr splotowy 5x5 dla kolorowych obrazów z głębią 24-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • obszar działania filtra ograniczony przez wielokąt (definiowany z pomocą myszki).

2a

 .

 

Filtr splotowy 5x5 dla obrazów w odcieniach szarości z głębią 8-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanego prostokąta,

 • regulacja intensywności filtra (przez miksowanie z obrazem oryginalnym).

2b

 .

 

Filtr splotowy 5x5 dla obrazów w odcieniach szarości z głębią 8-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

2c

 

Filtr splotowy 5x5 dla obrazów w odcieniach szarości z głębią 8-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do obszaru o podobnej jasności – tzw. „magiczna różdżka” o regulowanej czułości.

2d

 

Filtr splotowy 7x7 dla obrazów w odcieniach szarości z głębią 8-bitową:

 • możliwość zdefiniowania dowolnej macierzy przekształcenia,

 • kilka predefiniowanych przekształceń (co najmniej 3),

 • regulacja intensywności filtra (przez miksowanie z obrazem oryginalnym).

3a

Filtry statystyczne i regulacja balansu kolorów dla obrazów z głębią 24-bitową:

 • mediana, minimum i maksimum,

 • wybór wielkości bloku (co najmniej dwie wielkości: 3x3 i 5x5),

 • balans kolorów: niezależna regulacja jasności każdego z kanałów RGB,

 • ograniczenie obszaru działania filtrów do wskazanego prostokąta.

3b

Filtry statystyczne i regulacja balansu kolorów dla obrazów 24-bitowych:

 • mediana, minimum i maksimum,

 • wybór wielkości bloku (co najmniej dwie wielkości: 3x3 i 5x5),

 • balans kolorów: niezależna regulacja jasności każdego z kanałów RGB,

 • ograniczenie obszaru działania filtrów do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

3c

Filtry statystyczne i regulacja balansu kolorów dla obrazów 24-bitowych:

 • mediana, minimum i maksimum,

 • wybór wielkości bloku (co najmniej dwie wielkości: 3x3 i 5x5),

 • balans kolorów: niezależna regulacja jasności każdego z kanałów RGB,

 • regulacja intensywności filtrów (przez miksowanie z obrazem oryginalnym).

3d

Filtry statystyczne i korekcja dla kolorowych obrazów 24-bitowych:

 • mediana, minimum i maksimum,

 • wybór wielkości bloku (co najmniej dwie wielkości: 3x3 i 5x5),

 • korekcja jasności i kontrastu,

 • ograniczenie obszaru działania filtrów do obszaru o podobnej kolorystyce – tzw. „magiczna różdżka” o regulowanej czułości.

4a

Redukcja kolorów i progowanie dla map bitowych w odcieniach szarości (8-bitowa głębia kolorów):

 • możliwość określenia wynikowej głębi kolorów (od 1 do 7 bitów),

 • dyfuzja błędów Floyda-Steinberga,

 • progowanie (zamiana obrazu kolorowego na dwuwartościowy) z regulowanym progiem,

 • ograniczenie działania filtrów do obszaru wskazanego prostokąta.

4b

Redukcja kolorów i progowanie dla map bitowych w odcieniach szarości (8-bitowa głębia kolorów):

 • możliwość określenia wynikowej głębi kolorów (od 1 do 7 bitów),

 • dyfuzja błędów Floyda-Steinberga,

 • progowanie (zamiana obrazu kolorowego na dwuwartościowy) z regulowanym progiem,

 • ograniczenie operacji do obszaru wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

5a

Redukcja liczby kolorów dla 24-bitowych kolorowych map bitowych:

 • możliwość redukcji do 256, 16 i 2 poziomów (kolorów) wynikowych,

 • paleta stała – możliwość wyboru palety z kilku predefiniowanych,

 • paleta optymalna – wybór kolorów najczęściej występujących w obrazie,

 • możliwość dowolnej modyfikacji kolorów palety (stałej) przez użytkownika.

5b

 .

„Mikser kanałów RGB” – zamiana 24-bitowego obrazu kolorowego na 8-bitowy w odcieniach szarości:

 • regulacja stopnia udziału każdego z kanałów RGB w obrazie wynikowym,

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanego prostokąta,

 • miksowanie wynikowej bitmapy z obrazem oryginalnym (nakładanie).

5c

„Mikser kanałów RGB” – zamiana 24-bitowego obrazu kolorowego na 8-bitowy w odcieniach szarości:

 • regulacja stopnia udziału każdego z kanałów RGB w obrazie wynikowym,

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem),

 • miksowanie wynikowej bitmapy z obrazem oryginalnym (nakładanie).

6a

Wyrównywanie i normalizacja histogramu dla 24-bitowych kolorowych map bitowych:

 • rysowanie histogramu RGB i jasności dla wskazanego prostokąta obrazu,

 • wybór kanałów (RGB) których ma dotyczyć operacja,

 • regulacja intensywności działania efektu (np. w procentach od 0-100),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanego prostokąta.

6b

Wyrównywanie i normalizacja histogramu dla 24-bitowych kolorowych map bitowych:

 • rysowanie histogramu RGB i jasności dla wskazanego prostokąta obrazu,

 • wybór kanałów (RGB) których ma dotyczyć operacja,

 • regulacja intensywności działania efektu (np. w procentach od 0-100),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

7a

 

Obrót i zmiana rozmiaru kolorowych obrazów 24-bitowych:

 • powiększanie maksymalnie do 4x (400%),

 • zmniejszanie maksymalnie do 4x (25%),

 • regulacja rozmiaru z dokładnością co najmniej 10%,

 • co najmniej dwa różne algorytmy skalowania,

 • regulacja kąta obrotu z dokładnością co najmniej 10O.

7b

Obrót i zmniejszanie kolorowych obrazów 24-bitowych:

 • zmniejszanie maksymalnie do 5x (20%),

 • regulacja rozmiaru z dokładnością co najmniej 10%,

 • regulacja kąta obrotu z dokładnością co najmniej 10O,

 • możliwość wskazania prostokątnego obszaru obrazu dla przekształcenia,

 • obrót wokół środka zaznaczonego obszaru.

7c

 .

Powiększanie i korekta perspektywy kolorowych obrazów 24-bitowych:

 • powiększanie maksymalnie do 5x (500%),

 • skalowanie jednorodne i niejednorodne (różne współczynniki w osi X i Y),

 • regulacja rozmiaru z dokładnością co najmniej 10%,

 • korekcja perspektywy – regulacja przesunięcia dla co najmniej dwóch rogów obrazu.

8a

Generowanie i nakładanie kolorowych obrazów z płynnym przejściem koloru:

 • nakładanie od 2 do 16 różnych obrazów (ładowanych z pliku lub generowanych),

 • nakładanie bitmap różnych rozmiarów – skalowanie do największej bitmapy,

 • możliwość określenia stopnia przezroczystości dla każdej warstwy z osobna,

 • generowanie bitmap z płynnym przejściem kolorów – kolor RGB określany oddzielnie dla każdego rogu bitmapy.

9a

 .

Narzędzie do retuszowania zdjęć przez kopiowanie fragmentów obrazu („stempel”):

 • dla obrazów kolorowych 24-bitowych,

 • obsługa myszką,

 • co najmniej dwie różne wielkości stempla.

9b

 .

Narzędzie do retuszowania zdjęć przez kopiowanie fragmentów obrazu („stempel”):

 • dla obrazów 8-bitowych w odcieniach szarości,

 • obsługa myszką,

 • co najmniej dwa różne kształty stempla (np. koło i kwadrat).

10a

Korekcja obrazów 24-bitowych:

 • balans kolorów – niezależna regulacja jasności każdego z kanałów RGB,

 • zamiana składowych RGB obrazu miejscami (wszystkie kombinacje),

 • zamiana kolorów na przeciwne (negatyw),

 • ograniczenie obszaru działania filtrów do obszaru o podobnej kolorystyce – tzw. „magiczna różdżka” o regulowanej czułości.

10b

 

Korekcja obrazów 24-bitowych:

 • balans kolorów – niezależna regulacja gammy każdego z kanałów RGB,

 • zamiana składowych RGB obrazu miejscami (wszystkie kombinacje),

 • zamiana kolorów na przeciwne (negatyw),

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

10c

Korekcja obrazów 24-bitowych:

 • korekcja jasności i kontrastu,

 • korekcja współczynnika gamma,

 • progowanie (zamiana obrazu kolorowego na dwuwartościowy) – regulacja progu osobno dla każdego z kanałów RGB,

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanego prostokąta.

10d

Korekcja obrazów 24-bitowych:

 • korekcja jasności i kontrastu,

 • korekcja współczynnika gamma,

 • progowanie (zamiana obrazu kolorowego na dwuwartościowy) – regulacja progu osobno dla każdego z kanałów RGB,

 • ograniczenie obszaru działania filtra do obszaru o podobnej kolorystyce – tzw. „magiczna różdżka” o regulowanej czułości.

10e

 .

Korekcja obrazów 8-bitowych w odcieniach szarości:

 • progowanie (zamiana obrazu kolorowego na dwuwartościowy) – regulacja progu,

 • korekcja jasności i kontrastu,

 • korekta współczynnika gamma,

 • ograniczenie obszaru działania filtra do wskazanej elipsy (opisanej prostokątem).

10f

Korekcja obrazów 24-bitowych:

 • balans kolorów – niezależna regulacja jasności każdego z kanałów RGB,

 • korekcja jasności i kontrastu,

 • zamiana kolorów na przeciwne (negatyw),

 • obszar działania filtrów ograniczony przez wielokąt (definiowany z pomocą myszki).

11

Prosty RayTracer:

 • obsługa promieni wtórnych – odbić i przezroczystości

 • obsługa figur geometrycznych takich jak trójkąt, sfera

 • możliwość wczytania sceny z pliku (dowolny format, może być własny)

 • obrót sceny wokół osi OY

12

Gra/Symulator 3D (dokładne wymagania do uzgodnienia):

 • przekształcenia 3D (transformacje, obroty)

 • menu

 • poruszanie się po planszy

 • zapis i odczyt stanu gry

   

tematy własne