Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Uwagi dotyczące egzaminu

by Stanisław Deniziak last modified 2018-07-02 17:49

Głównym powodem ocen negatywnych z egzaminu było to, że odpowiedzi były nie na temat. Wynika z tego, że niewiele osób wiedziało o czym był wykład.

Grupa I.

  1. W jaki sposób w GPU można wspomagać animację? Nie chodziło o opisanie na czym polega animacja komputerowa (przecież to jest tematem oddzielnego przedmiotu). Tu należało wskazać jak można wspomóc animację za pomocą shaderów. Prawidłowa na to pytanie jest zawarta w wykładzie 7.
  2. Omówić poszczególne cechy zunifikowanej architektury GPU. W odpowiedziach głównie podawane były cechy funkjconalne, nikt nie opisał organizacji wewnętrznej (procesory strumieniowe, jednostki funkjci specjalnych, multiprocesory, pamięć podręczna, pamięć współdzielona, itp.). Także odpowiedzi były niekompletne. Ponadto w wielu odpowiedziach były stwierdzenia świadczące o komletnym myleniu pojęć i braku podtsawowej wiedzy np. że "architektura jest kompatybilna z x86", nie odróznianie shadera od procesora ("jednostki mogą pracować jako shadery"), niezrozumiałe zwroty typu "ujednolicony mechanizm pamięci podręcznej", tematyka tego pytania zawiera się w wykładzie 11.

Grupa II.

  1. W jaki sposób w GPU można wspierać modelowanie oświetlenia? Tu znowu były ogólne odpowiedzi czym jest oświetlenie, a żadnych konkretnych odpowiedzi jak to zrobić w GPU. Odpowiedź jest zawarta w wykładzie 6.
  2. Omówić potok 3D w procesorze GPU. W większości odpowiedzi omówiony był potok 3D apliakcji, w którym rendering był jednym etapem, chodziło właśnie o opisanie głównie tego etapu. Odpowiedź jest w wykładach: 3, 4, 10. Także powtarzałem to kilka razy.