Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady sporządzania listy obecności

by Paweł Pięta last modified 2017-03-05 18:59

Podczas sporządzania na zajęciach listy obecności, proszę trzymać się następujących zasad:

1. Listę sporządzamy używając wyłącznie WIELKICH liter.

2. Listę sporządzamy według następującego wzoru:

DATA - KURS.ZAJĘCIA.GRUPA

1. NAZWISKO IMIĘ

2. NAZWISKO IMIĘ

itd.

gdzie:

a) DATA - data przeprowadzenia zajęć postaci DD.MM.RRRR, np. 01.10.2014

b) KURS.ZAJĘCIA.GRUPA - znaczenie tych członów zostało wyjaśnione w zasadach komunikacji drogą elektroniczną, np. PP1.LAB00.1ID11A

c) NAZWISKO IMIĘ - nazwisko i imię studenta (w takiej kolejności).