Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Strona dydaktyczna - mgr inż. Paweł Pięta

Up one level
Informacje kontaktowe by Paweł Pięta — last modified 2017-10-02 20:39
 
Zasady komunikacji drogą elektroniczną by Paweł Pięta — last modified 2017-11-07 19:41
 
Aktualności by Paweł Pięta — last modified 2014-10-07 01:11
Pilne informacje dla studentów.
Zasady sporządzania listy obecności by Paweł Pięta — last modified 2017-03-05 18:59
 
Instrukcja BHP by Paweł Pięta — last modified 2014-10-06 23:04
Uwaga! Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z instrukcją BHP!
Ogólne zasady zaliczenia laboratoriów by Paweł Pięta — last modified 2017-10-02 22:21
 
Ogólne zasady zaliczenia projektów by Paweł Pięta — last modified 2017-10-02 21:47
 
Studia stacjonarne (dzienne) by Paweł Pięta — last modified 2016-02-24 19:28
 
Studia niestacjonarne (zaoczne) by Paweł Pięta — last modified 2016-02-24 19:29