Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Instrukcja 5.

by Leszek Ciopiński last modified 2018-04-27 14:18

Po zapoznaniu się ze wstępem teoretycznym proszę zrealizować następujące polecenia:

1. Obsługa przerwania powinna generować zmianę stanu semafora lub wysyłać odpowiedni komunikat.

2. Część z informacji powinna być przekazywana jako wskaźnik na partycję pamięci.

3. Co najmniej jeden proces musi być blokowany przez semafor lub muteks

4. Co najmniej jeden proces musi być blokowany przez oczekiwanie na wiadomość z kolejki lub skrzynki pocztowej.

5. Co najmniej jeden proces musi pokazywać, że w trakcie bezczynności układ pracuje dalej.

 

 English Version

Read the theoretical introduction (sides of book which are singled out on Moodle platform). Then, do the following tasks:

 1. Interrupt service should change a semaphore state or send appropriate message.

2. A part of sended information should be conveied through a memory partition.

3. At least one process should be blocked by semaphore or mutex.

4. At least one process should be blocked waiting  for message from a queue or a mailbox.

5. At least one process should show, that during idle time, the device still works.