Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Instrukcja 4.

by Leszek Ciopiński last modified 2018-04-13 13:08

Po zapoznaniu się ze wstępem teoretycznym proszę zrealizować następujące polecenia:

  1. Na platformie Moodle proszę wypisać założenia projektowe do realizowanego systemu
  2. Proszę wygenerować system Qsys zawierający komponenty: procesor, pamięć, diody czerwone i zielone, przyciski generujące przerwania, przełączniki, wyświetlacz LCD, wyświetlacz siedmiosegmentowy (2 razy), timer (2 razy). Następnie w środowisku Nios II IDE proszę wygenerować przykładowy projekt dla systemu MicroC/OS-II i do biblioteki BSP dodać timery jako zegar i znacznik czasu. Proszę skompilować i uruchomić program.
  3. Utworzyć wstępne wersje procesów potrzebnych dla danego systemu
  4. Utworzyć obsługę przerwania
  5. Utworzyć odpowiednie bloki pamięci

Read the theoretical introduction and do the tasks listed below:

  1. On the Moodle platform, please write down a concept of designed system.
  2. Please generate a Qsys system which contains components: processor, memory, red and green LEDs, buttons which generate interrupts, switches, LCD display, 7 segment display (2 times), timers (2 times). Next, in Nios II IDE environment, please generate a simple project from template for MicroC/OS-II system. Add to BSP library the timers as a clock and a timestamp. Please compile and run the program.
  3. Create a prototype version of processes, which are needed in the system .
  4. Add a service for interrupts.
  5. Create suitable memory blocks.