Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady organizacji zajęć projektowych

by Grzegorz Łukawski last modified 2017-09-25 16:47

 

  • Zajęcia są OBOWIĄZKOWE (zgodnie z regulaminem studiów PŚk).
  • Wszelkie nieobecności należy usprawiedliwić lub odrobić w przeciągu dwóch tygodni. Zgodnie z regulaminem studiów, nieobecność na ponad 30% zajęć w semestrze (nawet usprawiedliwionych) może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.
  • Projekty tworzone są indywidualnie lub w zespołach 2 lub 3-osobowych.

  • Do projektu należy dołączyć sprawozdanie/dokumentację - tylko w formie elektronicznej (pliki PDF). Wydruki nie będą przyjmowane!
  • Ostateczny termin oddania projektu i sprawozdania w I terminie zaliczenia to ostatnie planowe zajęcia projektowe. W uzasadnionych przypadkach termin oddania projektu ustalany jest na inny dzień, przed końcem zajęć w danym semestrze.
  • Projekty można oddawać do końca sesji poprawkowej w danym semestrze, w II i III terminie zaliczenia.
  • Projekt wraz ze sprawozdaniem należy dostarczyć w formie elektronicznej (e-mailem) najpóźniej na dobę (24 godziny) przed terminem oddania projektu.
  • Wszystkie osoby należące do zespołu (podpisane pod projektem) powinny znać sposób działania i kod źródłowy projektu. Nieznajomość projektu może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu!
  • Ocena końcowa z projektu zostanie obniżona, jeżeli stwierdzono nieodrobione i/lub nieusprawiedliwione nieobecności, oraz gdy zespół projektowy nie trzyma się wyznaczonego przez prowadzącego harmonogramu zajęć.
  • Wszystkie oddawane projekty są sprawdzane systemem antyplagiatowym. W razie wykrycia podobieństwa do projektów z poprzednich lat albo znalezionych w internecie, wystawiana jest automatycznie ocena 2.0 dla całego zespołu.