Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady organizacji zajęć laboratoryjnych

by Grzegorz Łukawski last modified 2013-09-25 11:10

 

 • Wszystkie zajęcia są OBOWIĄZKOWE - na każdych zajęciach sprawdzana jest lista obecności.
 • Zadania laboratoryjne realizowane są maksymalnie w grupach 2-osobowych (wszystkie dostępne i sprawne komputery powinny być wykorzystywane).
 • Przed każdymi zajęciami na stronie WWW dostępna jest INSTRUKCJA LABORATORYJNA.
 • Wszystkie realizowane zadania OCENIANE SĄ NA ZAJĘCIACH.
 • Za każde wykonane (lub nie) zadanie, można dodatkowo zdobyć "+" lub "-", wpływające na końcową ocenę z przedmiotu.
 • W trakcie semestru odbędzie się co najmniej jedno KOLOKWIUM.
 • W przypadku nieobecności, zadania należy odrobić. Termin i formę należy uzgodnić z prowadzącym. Zadania do odrobienia są PODOBNE do zadań wykonywanych na odpowiednich zajęciach.

 

Składniki oceny końcowej z laboratorium:

 • Suma ocen za wykonane zadania
 • +/-

 • Oceny z kolokwium

 • Kary za nieusprawiedliwione/nieodrobione zajęcia

 


 

Wyciąg z aktualnego (2013/2014) Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej:
Rozdział 5, paragraf 12

 1. Student zobowiązany jest do udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów i aktywnego w nich uczestnictwa. Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana. Na wszystkich pozostałych zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Student zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach w trybie i formie określonej przez prowadzącego zajęcia. Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia ustala tryb i termin wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.