Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Prace dyplomowe

by Grzegorz Łukawski last modified 2016-02-26 09:36

 

WAŻNE:

Zgodnie z regulaminem studiów, student powinien mieć określony temat i plan pracy przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie tematu i przypisanie do promotora jest tzw. zadanie na pracę, które przygotowuje promotor. Prace magisterskie mogą być również tworzone w zespołach 2-osobowych (wtedy podział pracy określony jest ściśle w "zadaniu"), wyjątkowo może to również dotyczyć prac inżynierskich.

 

Ogólne zasady dotyczące prac prowadzonych przeze mnie:

  • W trakcie semestru dyplomowego proszę o konsultacje w sprawie pracy co najmniej raz na tydzień.
  • Część pisemną pracy przyjmuję tylko w formie elektronicznej, papieru nie przyjmuję!
  • Preferowany termin spotkań to konsultacje (aktualny termin na stronie głównej lub stronie PŚk) lub seminarium dyplomowe (jeśli takie prowadzę w danym semestrze).
  • W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą się odbyć na drodze e-mailowej.

 

Wskazówki dotyczące części pisemnej pracy:

  • Podstawowe informacje dotyczące części składowych, formatowania itp. są na stronie Wydziału.
  • Prace proszę drukować w jednej kopii - w miękkiej okładce, druk dwustronny. Koniecznie musi to być wersja z kodami kontrolnymi pobrana z systemu APD/USOS!

 

Zarys planu części opisowej pracy magisterskiej/inżynierskiej:

1) Wstęp

2) Opis wykorzystanych technologii, bibliotek, algorytmów, tematów związanych z pracą, itp.

3) Projekt aplikacji/systemu - diagramy UML, rysunki poglądowe, opis protokołu komunikacyjnego, schematy blokowe itp.

4) Implementacja - opis kodu z fragmentami kodu, wykorzystane klasy/funkcje z bibliotek, zasada działania itp.

5) Opis użytkowy - zrzuty ekranu, instrukcja obsługi aplikacji/systemu, przykłady działania, przykładowe scenariusze użycia ze zrzutami ekranu itp.

6) Testy - opis wykonanych testów jakościowych/wydajnościowych, metodologia wykonania testów, wyniki testów, wykresy, opis konfiguracji maszyn testowych, podsumowanie wyników.

7) Wnioski i podsumowanie

8) Wykaz literatury

W przykładowych rozdziałach 3-7 należy skupić się na tym co zostało samodzielnie zrobione/zaimplementowane. Wszelki opis teoretyczny, zapożyczone teksty itd. należy oddzielić od tego co zostało samodzielnie zrobione, najlepiej umieszczając w przykładowym rozdziale 2.

 

Na koniec:

  • Do każdej kopii pracy musi być dołączona płyta CD/DVD.
  • W systemie APD/USOS trzeba umieścić nie tylko pracę pisemną (w formacie PDF), ale też kod źródłowy, projekt, pliki wykonywalne itd. jako archiwum RAR/ZIP (to samo co na płycie CD dołączonej do pracy wydrukowanej). Archiwum należy nazwać tak samo jak plik PDF z częścią pisemną (oczywiście z innym rozszerzeniem).
  • Termin obrony prac magisterskich i inżynierskich ustalany jest w sekretariacie Katedry Zakładu Informatyki.