Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Materiały dydaktyczne

by Grzegorz Łukawski last modified 2017-09-23 20:29

 

Lokalizacja: Budynek D, pokój 3.07 (wejście przez 3.08)

E-mail: g.lukawski@tu.kielce.pl

Termin konsultacji: ????

 

Terminy wpisów i konsultacji:

  • Poniedziałek, 25 września, godz. 09:00 – 10:00
  • UWAGA! Ostatni termin na wpisanie/zmianę oceny w systemie USOS upłynął w piątek 22 września, system już jest zamknięty. Poza wyjątkowymi przypadkami nie będę już zmieniał ani wpisywał ocen za poprzedni semestr!

Materiały do zajęć:

  • Programowanie Grafiki Komputerowej: Moodle
  • Materiały do pozostałych zajęć: Moodle

Zasady organizacji zajęć:

 

Prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie)

Propozycje tematów prac inżynierskich

Propozycje tematów prac magisterskich