Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady zaliczenia - projekt

by akrechowicz last modified 2017-06-21 08:49

Zasady zaliczenia projektu

 1. Na zajęciach realizowany jest projekt wykorzystujący architekturę klient-serwer napisany w języku Java
 2. Wybór tematu projektu należy zgłaszać drogą mailową najpóźniej do drugich zajęć projektowych
 3. Każdy student ma obowiązek prezentować wyniki prac nad projektem minimum 5 razy w ciągu semestru
 4. Podczas realizacji projektu należy korzystać z narzędzia SVN. Dane potrzebne do wykorzystania systemu zostaną udostępnione w momencie akceptacji tematu
 5. Przed obroną projektu należy umieścić ostateczną wersję projektu na SVN oraz mailowo poinformować o tym fakcie prowadzącego
 6. Ocena z projektu zależna jest od: obecności na zajęciach projektowych, prezentacji wyników podczas zajęć, wykorzystania narzędzia SVN, obrony oddawanego projektu
 7. Próba oddania plagiatu skutkuje niezaliczeniem we wszystkich terminach
Przykładowe tematy:
 • Ping-pong
 • Makao
 • Statki
 • Szachy
 • Poker
 • Monopoly
 • Sklep internetowy
 • System sprzedaży biletów...