Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady zaliczenia - laboratorium

by akrechowicz last modified 2018-03-19 13:27

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 2. Studenci realizują na zajęciach zadania przygotowane przez prowadzącego
 3. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek być przygotowanym do zajęć
 4. Stan wiedzy z aktualnych i poprzednich zajęć może być kontrolowany poprzez kolokwia na zajęciach
 5. Zaliczenie zajęć uzyskiwane jest na podstawie oceny z kolokwiów
 6. Przygotowane rozwiązania należy wysłać prowadzącemu z tytułem maila PJ.2018.{GRUPA}.{NR ZESPOŁU}.{NR ZAJĘĆ}
 7. Do uzyskania zaliczenia uprawnia komplet zaliczeń poszczególnych laboratoriów
 8. Nieobecność na zajęciach musi być odrobiona w terminie uzgodnionym z prowadzącym w ciągu 2 tygodni od nieobecności
 9. Zajęcia mogą zostać odrobione tylko za zgodą prowadzącego po przedstawieniu powodu nieobecności
 10. Wcześniejsze wyjście z zajęć możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym i po zaprezentowaniu wykonanych zadań
 11. Wcześniejsze wyjście z zajęć bez wiedzy prowadzącego skutkuje niezaliczeniem zajęć bez możliwości odrobienia