Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Terminy zaliczeń

Up one level
Informacje na temat tego, kiedy i gdzie odbędą się zaliczenia zajęć.
Zaległe wpisy z PP1 i SO1 (3.23 D, from 2017-02-28 14:20 to 2017-02-28 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Zaległe wpisy z kolokwiów z wykładów z PP1 i SO1.
Egzamin z Inżynierii Programowania (I termin) (3.12 D, from 2017-07-01 10:00 to 2017-07-01 13:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Inżynierii Programowania (I termin) dla studentów trzeciego roku Informatyki, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Rezerwacja sali 3.10 dla dr inż. A. Sikory (3.10 D, from 2017-06-08 08:00 to 2017-06-08 09:30) — by Arkadiusz Chrobot
Rezerwacja sali dla dr inż. A. Sikory
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (I termin) (3.12D, from 2017-07-04 13:30 to 2017-07-04 20:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (I termin) dla studentów drugiego roku Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (II termin) (3.12 D, from 2017-09-15 10:00 to 2017-09-15 16:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (II termin) dla studentów drugiego roku Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
Kolokwium z Podstaw Programowania 2 (I termin) (aula A3, from 2017-06-21 09:50 to 2017-06-21 11:20) — by Arkadiusz Chrobot
Kolokwium z wykładu z Podstaw Programowania 2 (I termin) dla pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
Rezerwacja sali 3.19D dla dr A. Sikory (3.19D, from 2017-07-09 09:00 to 2017-07-09 10:30) — by Arkadiusz Chrobot
Rezerwacja sali 3.19D dla dr A. Sikory
Rezerwacja sali 3.19D dla dr A. Sikory (3.19D, from 2017-09-10 09:00 to 2017-09-10 10:30) — by Arkadiusz Chrobot
Rezerwacja sali 3.19D dla dr A. Sikory
Egzamin z Inżynierii Programowania (II termin) (3.12D, from 2017-09-09 12:00 to 2017-09-09 16:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Inżynierii Programowania (II termin) dla studentów trzeciego roku Informatyki, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Wpisy z wykładu z Podstaw Programowania 2 (3.23 D, from 2017-07-03 15:05 to 2017-07-03 17:05) — by Arkadiusz Chrobot
Wpisy z wykładu z Podstaw Programowania 2, kierunek Informatyka, studia stacjonarne.
Kolokwium poprawkowe z Podstaw Programowania 2 (II termin) (1.05 D, from 2017-07-07 15:00 to 2017-07-07 17:00) — by Arkadiusz Chrobot
Kolokwium poprawkowe z wykładu z Podstaw Programowania 2 (II termin) dla studentów pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne.
Wpisy z kolokwium poprawkowego (II termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 (3.23 D, from 2017-07-13 16:45 to 2017-07-13 17:15) — by Arkadiusz Chrobot
Wpisy z kolokwium poprawkowego (II termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka, studia stacjonarne.
Kolokwium poprawkowe z Podstaw Programowania 2 (III termin) (1.05, from 2017-09-14 12:00 to 2017-09-14 14:00) — by Arkadiusz Chrobot
Kolokwium poprawkowe z Podstaw Programowania 2 (III termin) dla studentów pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne.
Wypisy z drugiego kolokwium poprawkowego (III termin) z Podstaw Programowania 2 (3.23D, from 2017-09-18 17:00 to 2017-09-18 18:00) — by Arkadiusz Chrobot
Wpisy z drugiego kolokwium poprawkowego (III termin) z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne.