Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Terminy zaliczeń

Up one level
Informacje na temat tego, kiedy i gdzie odbędą się zaliczenia zajęć.
Egzamin z Inżynierii Programowania (I termin) (3.12 D, from 2018-06-30 10:00 to 2018-06-30 13:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Inżynierii Programowania (I termin) dla studentów trzeciego roku Informatyki, studia niestacjonarne.
Egzamin z Inżynierii Programowania (II termin) (3.12D, from 2018-09-08 10:00 to 2018-09-08 13:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin poprawkowy z Inżynierii Programowania dla studentów trzeciego roku Informatyki, studia niestacjonarne.
Zajęcia odróbcze - laboratorium z SO2 (3.19D, from 2018-06-26 11:40 to 2018-06-26 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Zajęcia odróbcze z laboratorium z Systemów Operacyjnych 2 dla grupy 2ID11A.
Kolokwium (I termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 (aula A3, from 2018-06-19 13:30 to 2018-06-19 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Pierwszy termin kolokwium z wykładu z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka, studia stacjonarne.
Egzamin (I termin) z Systemów Operacyjnych 2 (3.12 D, from 2018-07-04 10:00 to 2018-07-04 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (I termin) dla studentów drugiego roku kierunku Informatyka, studia stacjonarne.
Egzamin (II termin) z Systemów Operacyjnych 2 (3.12D, from 2018-09-04 10:00 to 2018-09-04 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Egzamin z Systemów Operacyjnych 2 (II termin) dla studentów drugiego roku kierunku Informatyka, studia stacjonarne.
Rewacja sali 3.06 dla dr inż. A. Sikory (3.06 D, from 2018-07-08 08:00 to 2018-07-08 09:30) — by Arkadiusz Chrobot
 
Rezerwacja sali dla dr inż. A. Sikory (3.06 D, from 2018-09-16 08:00 to 2018-09-16 09:30) — by Arkadiusz Chrobot
 
Zaliczenie (II termin) laboratorium z SO2 (3.19 D, from 2018-07-03 13:30 to 2018-07-03 15:00) — by Arkadiusz Chrobot
Zaliczenie (II termin) laboratorium z SO2 dla studentów z grupy 2ID11A.
Kolokwium (II termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 (1.14 D, from 2018-07-06 17:00 to 2018-07-06 18:30) — by Arkadiusz Chrobot
Kolokwium poprawkowe (II termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne.
Zaliczenie (III termin) laboratorium z SO2 (3.19 D, from 2018-09-03 10:00 to 2018-09-03 12:00) — by Arkadiusz Chrobot
Zaliczenie (III termin) laboratorium z SO2 dla studentów z grupy 2ID11A.
Kolokwium (III termin) z Podstaw Programowania 2 (1.10D, from 2018-09-10 10:00 to 2018-09-10 12:00) — by Arkadiusz Chrobot
Kolokwium poprawkowe (III termin) z wykładu z Podstaw Programowania 2 dla studentów pierwszego roku Informatyki, studia stacjonarne.