Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Systemy Operacyjne 2

by Arkadiusz Chrobot last modified 2018-06-22 21:05

Strona z materiałami dydaktycznymi do Systemów Operacyjnych 2

Uwaga:  Zamieszczone tu materiały nie mają charakteru podręczników akademickich. Stanowią jedynie uzupełnienie wykładu
i literatury podanej na stronie.

  

Wykład

Warunki zaliczenia

 1. Wstęp
 2. Zarządzanie procesami
 3. Szeregowanie procesów (algorytm O(1))
 4. Szeregowanie procesów (algorytm CFS)
 5. Wywołania systemowe
 6. Obsługa przerwań
 7. Mechanizmy dolnych połówek
 8. Środki synchronizacji
 9. Pomiar czasu
 10. Zarządzanie pamięcią operacyjną
 11. Wirtualny system plików (VFS)
 12. Obsługa urządzeń znakowych i blokowych
 13. Warstwa operacji blokowych
 14. Przestrzeń adresowa procesów użytkownika
 15. Obsługa sieci

   

Laboratorium

Warunki zaliczenia

Materiały wprowadzające

 1. Moduły jądra systemu Linux
 2. Dynamiczny przydział pamięci w przestrzeni jądra Linuksa
 3. Struktury danych jądra Linuksa
 4. Systemy plików procfs i sysfs
 5. Wątki jądra i mechanizmy synchronizacji
 6. Tasklety i kolejki prac
 7. Liczniki czasu
 8. Sterowniki urządzeń znakowych
 9. Sterowniki urządzeń blokowych
 10. Gniazda Netlink i Genetlink

 

Literatura i inne materiały

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Robert Love, "Kernel Linux, przewodnik programisty", Helion, Gliwice 2014

 2. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman, "Linux Device Drivers"

 3. Wolfgang Mauerer, "Professional Linux Kernel Architecture", Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2008

 4. Sreekrishnan Venkateswaran, "Essential Linux Device Drivers", Prentice Hall, Upper Saddle River, 2008

 5. Daniel P. Bovet, Marco Cesati, "Understanding the Linux Kernel, 3rd Edition", O'Reilly Media, Sebastopol 2005

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Robert Love, "Kernel Linux, przewodnik programisty", Helion, Gliwice 2004

 2. Mel Gorman, "Understanding the Linux Virtual Memory Manager"

 3. Maurice J.Bach, "Budowa systemu operacyjnego UNIX", WNT, Warszawa 1995

 

Kody źródłowe przykładowych modułów jądra:

 

 1. Laboratorium pierwsze
 2. Laboratorium drugie
 3. Laboratorium trzecie
 4. Laboratorium czwarte
 5. Laboratorium piąte
 6. Laboratorium szóste
 7. Laboratorium siódme
 8. Laboratorium ósme
 9. Laboratorium dziewiąte
 10. Laboratorium dziesiąte

 

Strony internetowe:


 1. Linux Weekly News
 2. Linux Kernel Newbies
 3. Linux Cross Reference
 4. Kurs tworzenia sterowników dla platformy BeagleBone Black (język angielski)

 5. Build own USB device on linux-based board! [en] - Krzysztof Opasiak

 6. Linux Kernel Documentation (język angielski)